Kørekort

Ved brug af briller eller kontaktlinser skal synsstyrken oplyses, hvis den er større end +/- 8.

Synet bliver undersøgt med og uden briller/kontaktlinser.

Hvis du har sukkersyge, skal der evt. udfyldes et extra skema.

Attesten koster kr. 400,- + moms, ialt kr. 500,-.

 

Med virkning fra den 1. juli 2017 er der ikke længere særskilt krav om fornyelse af kørekort ved det fyldte 75. år eller efterfølgende.

Alle kørekort, der udstedes til gruppe 1 (alm. bil, motorcykel, stor knallert mv.), vil fremover have en gyldighed på 15 år, medmindre kørekortet er begrænset som følge af helbredsmæssige forhold.

Som indehaver af et gruppe 1-kørekort skal du fortsat forny dit kørekort, når det udløber, men du skal som udgangspunkt ikke vedlægge en lægeattest, når der søges om fornyelse af kørekort til ansøgere efter gruppe 1, uanset ansøgerens alder.

Hvis kørekortets gyldighedstid er individuelt fastsat, skal du indlevere lægeattest i forbindelse med ansøgning om fornyelse af kørekort.

For førere af motorkøretøjer i gruppe 2 er de hidtidige regler fortsat gældende, og der vil fortsat skulle indleveres lægeattest ved fornyelse af kørekort.

Når dit kørekort udløber, skal du henvende dig til Borgerservice i din kommune, hvis du ønsker det fornyet.

 

Spørg lægen om du skal /bør ophøre med at køre bil pga. helbredet – hvis du er i tvivl.  Det er altid dit eget ansvar, om du er i stand til at køre bil på forsvarlig vis.

Tjek om din medicin kan være farlig, når du kører bil , på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside:

https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/special/trafikfarlig-medicin/liste-over-trafikfarlige-laegemidler/