Børneundersøgelser

Det er IKKE hensigtsmæssigt at komme til børneundersøgelse i aftenkonsultationen, da børnene ofte er trætte.

Husk at beregne tid til observation af barnet i venteværelset efter vaccination.

Bemærk at vaccination ved 3 mdr., 15 mdr. og 12 år gives af personalet.
Bestil tid i deres tidsprogram.
Har du spørgsmål vedrørende disse vacciner, så kontakt lægen.

Øvrige forebyggende børneundersøgelser og vaccinationer
(5 uger, 5 mdr., 1, 2, 3, 4 og 5 år) foregår hos lægen.